Otwieracze nakłuwacze do drenów Typesafe firmy Typenex Medical, LLC (USA)

Spieszymy z najlepszymi wiadomościami!

Miło nam poinformować, że zostaliśmy wyłącznym dystrybutorem w kraju otwieraczy (nakłuwaczy) do drenów Typesafe firmy Typenex Medical, LLC z USA.

Powyższe wyroby przeznaczone wyłącznie do użytku profesjonalnego opatrzone są znakiem zgodności CE zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE.

Produkty dostępne w 2 wersjach są łatwe w użyciu i umożliwiają pobieranie próbek z drenu bez użycia nożyczek.

Zapraszamy do składania zamówień!

Scroll to Top